[:sv]Vänstern vaknar till liv…[:]

13 januari, 2019 Av av StormskärsAnna
[:sv]

.. när regeringen börjar sättas samman

Det verkar som om en regeringsbildning närmar sig, men det har varit väldigt tyst från Vänsterns håll. Det är inte utan att man undrat vad de tycker om att hållas helt utanför. Tydligen cirkulerar det en protestlista nu som uppmanar till att rösta nej till regeringsförslaget. Skulle det ske är vi tillbaka på ruta 0 och nyval närmar sig.

Fd vänsterpartiledaren Lars Ohly. Bild från SVD

Vänsterns före detta partiledare Lars Ohly skrev en debattartikel i SVD 190112. Nu kom den gamla vänsterretoriken fram och ingenting har ändrats. Nedanför bemöter jag några av hans påståenden.

”Den så kallade värnskatten ska avskaffas. Det är en direkt skattesänkning riktad till de med de allra högsta inkomsterna.”

Ja, det återstår väl att se om politikerna vågar ta det enda rätta beslutet att ta bort värnskatten, men låt oss hoppas det. Värnskatten infördes 1995 för att ge ett extra tillskott i kassan efter de svåra ekonomiska åren i början av 90-talet. Tanken var att den skulle avskaffas 1998. Det låter ofta så om de ”tillfälliga” skatterna. Sällan tas de bort.

Värnskattens avskaffande är i princip självfinansierande eftersom löntagare och egenföretagare idag väljer att löneväxla eller arbeta mindre. Ett borttag av värnskatten skulle således inte leda till mindre skatteintäkter. Nu är det inte skatteintäkterna primärt som Vänstern intresserar sig för, utan det är en principiell fördelningspolitik som är det viktigaste.

För mig är det självklart att ur varje skattekrona som staten kräver utav sina medborgare, så ska skatteintäkterna maximeras. Annars hanteras pengarna fel.

”Samma grupp har skattemässigt gynnats av varje beslut om inkomstskatter de senaste 12 åren.”

Ja det är riktigt. Jobbskatteavdragen har gynnat alla med förvärvsarbete. Det har varit hela poängen med reformen. Att låta människor få behålla mer av sina intjänade pengar. Eftersom skatten är procentuell och inte absolut, tjänar alla på en skattesänkning, både hög- och lågavlönade. Med en månadslön på 25.000kr blev den genomsnittliga ”nettolöneökningen” mellan 2006 och 2016 nästan 2000kr! Detta tack vare jobbskatteavdragen. 2000 skattade kronor är ett bra tillskott i kassan.

”Strandskyddet ska förändras så att fler privata markägare ska kunna förhindra att allmänheten besvärar dem genom att hävda att allemansrätten ger dem möjlighet att utnyttja stränder och promenadstigar.”

Vinklingen av påståendet är att det sitter ett gäng krösusar i sina dyra villor, blossandes på cigarrer samtidigt som de ojar sig över att pöbeln passerar ”deras” ägor. Hur ser verkligheten ut? Jo, Sverige har en kuststräcka om 2400 kilometer (en av Europas längsta) samt 100.000 sjöar som överstiger 1 hektar. Sverige har mycket sjönära områden och det är helt absurt att människor inte ska kunna få njuta av dem och bygga nära vattnet. Det går inte att jämföra  Smögen med Fyrsjön i Hammerdal. I vissa Norrlandskommuner får fastighetsägare inte ens lån till att bygga hus om de inte byggs sjönära. En sjönära tomt är det enda som kan ge en försäljningsfördel och därmed ett värde.

”Samhällets möjlighet att använda skogen för det gemensamma bästa inskränks genom att skogsägarnas äganderätt stärks.”

Sverige har en unik reform som innebär att skogsmark bara får köpas av privatpersoner. Stora företag får som regel inte köpa skog. Det här har gett Sverige en fantastisk skogsmarknad med fin export och välskötta skogar. För varje träd som fälls, ska tre planteras. Så här har det sett ut i generationer och har tjänat Sverige väl. Att Vänstern är emot privat ägande är ingen större nyhet, men om det var någon som tvekade så blev det åter tydligt.

Skogsägarnas äganderätt stärks på inget sätt. Tvärtom pågår en häxjakt på Sveriges skogsägare, främst de i Norrland, där skog konfiskeras för att ytterligare en nyckelbiotop hittats, och skogsägaren lämnas utan ersättning. Än så länge har vi äganderätt i Sverige och kan man inte bruka sin mark blir den värdelös. Om staten anser att marken har höga naturvärden och avverkning inte får ske, måste också skogsägaren ersättas.

”Bidraget till de rikaste, det så kallade Rut-avdraget, tredubblas och utvidgas till än fler tjänster. Samhällets subventioner av pooler, altaner, hushålls- och trädgårdsskötsel kommer att öka.”

Att RUT-avdraget bidragit till att mängder av människor och framförallt kvinnor och invandrare har kommit i arbete tycks inte spela någon roll. Rut-avdraget ger mig veterligen ingen ersättning till vare sig pooler eller altaner (det är ROT). Samhället behöver flytta konsumtion från prylar till tjänster. Vi behöver fler människor utan hög utbildning i arbete. Det är inget rikemansbidrag.

Ohlys debattartikel fortsätter i samma anda. Om någon för ett ögonblick trodde att Vänstern moderniserats och skulle kunna föra en företagarvänlig och ekonomiskt sund politik så går det snabbt över efter att man läst artikeln. Alla vill förstärka sitt budskap, men nivån som Ohly lägger sig på passar inte när man har en position som han har. Det stämmer bättre in på ett ungdomsförbunds retorik, men inte en fd partiledare.

[:]