Bemanna framtidens affärssystemprojekt

30 september, 2018 0 av StormskärsAnna

När jag började jobba som konsult med dåvarande Axapta, nu Dynamics 365 for Finance and Operations, var min arbetsgivare organiserad genom mängder av små bolag. Alla bolag var en egen juridisk enhet. Tanken var från början att ha en närhet till kunden även på de små orterna i Sverige. Genom att decentralisera organisationen trycktes även resultatansvaret ut, vilket gav varje bolag ett ökat ansvar att bestämma utformning av verksamheten.

För en liten IT-verksamhet var konceptet strålande, men för de allt större affärssystemprojekten fungerade modellen inte optimalt. Plötsligt krävdes tre bolag för att bemanna ett projekt. Som ett brev på posten kom diskussionerna om interndebitering och fokus flyttades från kunden till att optimera sitt eget resultat.

Även efter konsultåren fortsatte jag jobba med affärssystem, men som beställare och IT-chef. Under de här åren blev jag uppringd av såväl rekryterare som bolag inom affärssystem som undrade om jag ville börja jobba för dem. Konsultbolagen drog och slet i konsulterna och resultatet blev att samma konsulter vandrade runt mellan bolagen. När några konsulter började lämna, drog de ofta med sig flera andra.

”Tjänster och konsulter säljs på samma sätt som man säljer produktionskapacitet”

Problemet är att konsultfirmorna säljer sina tjänster som om de duktiga konsulterna fortfarande är kvar. Tjänster och konsulter säljs på samma sätt som man säljer produktionskapacitet, dvs konsulterna likställs med inventarier som garanterat stannar kvar. Trots att större delen av styrkan har gått till en konkurrent, låter marknadsföringen som om allt är oförändrat.

Hur ska en kund kunna välja rätt? Hur ska kunden kunna veta vilken firma som egentligen har de bästa konsulterna för tillfället? Inte sällan ser man hur en förstudie utförs av en partner, implementation sker av en annan och förvaltning av en tredje. Kanske görs en omstart av projektet i hopp om att ett byte ska lösa problemen. Orsakerna till detta kan säkert vara flera, men kanske är en av dem, att partnern inte levde upp till förväntningarna som den sålde in. De ”100 konsulterna” visade sig vara utspridda i hela landet, de jobbar i själva verket med olika system och applikationskonsulter och utvecklare blandas ihop som en stor konsultmassa. För kunden innebär det att de många konsulterna i själva verket bara innebar en namngiven konsult. En lösning som skapar en stor sårbarhet för såväl projekt som kund.

Problemet för en affärssystempartner, är att de måste hålla en hög bemanning även om de för närvarande inte har uppdrag. Att hålla en låg bemanning innebär att stora projekt inte kan förverkligas eller ens pitchas, samtidigt som en för hög bemanning är kostsam under perioder utan projekt.

Hur kan man komma tillrätta med det här då? Hade jag haft svaret, hade jag redan startat det bolaget och varit extremt framgångsrik, men man kan spekulera.

  1. Beställarkompetens – Jag tror att kunden i större utsträckning behöver hitta nyckelpersoner som kan det aktuella affärssystemet. Kunden behöver anställa eller hyra in dem direkt, utan att gå via en partner. Detta ger en kontinuitet och en objektivitet som kan göra stor skillnad.
  2. Fler frilansare – De stora parallella projekten är inte så många i antal att alla partners konsulter kan sysselsättas samtidigt. Fler frilansare ger en ökad rörlighet och flexibilitet. Kompetensen går dit den behövs, inte till en specifik partner. Däremot behöver frilansarna administreras smidigare så att det blir lättare för kunder och partners att hitta rätt kompetens vid rätt tillfälle.
  3. Sammanslagningar – Vi har sett en del sammanslagningar och uppköp på marknaden, men troligtvis behöver partnerföretagen bli färre. Projekten blir större och för att kunna bemanna dem, behövs en större konsultbas. Det behövs en kritisk massa för att kunna ro i hamn de stora projekten.

Tack för att du har läst så här långt. Jag hoppas att det här blogginlägget har kunnat ge dig tankar och inspiration till din egen beläggningssituation.