[:sv]Skyddsnät som egenföretagare[:en]Safetynet for entrepreneurs[:]

12 juli, 2017 Av av StormskärsAnna

[:sv]Jag har tidigare under våren skrivit om finansministerns syn på egenföretagare, Finansministerns syn på företagare. Under sommaren fick jag bittert erfara hur dåligt skyddsnät man har som företagare.

En junikväll beslöt jag mig för att åka till min kund i Småland redan på kvällen innan, för att kunna vara på plats i god tid på morgonen. Klockan 23, strax innan Värnamo, hände det jag fasat för gällande mitt pendlande, jag krockade med en stor älgtjur.

20170615_Frontsmall

När jag låg i magnetröntgen på akuten gick tankarna ofrivilligt till min ekonomiska situation. Vad skulle hända om något var allvarligt skadat? Vad händer om jag inte kan arbeta? Jag kan inte påstå att jag hade många rationella tankar den natten, men jag minns rädslan så väl.

Tack och lov hade jag änglavakt och klarade mig ur det hela relativt oskadd. Jag blev sjukskriven 14 dagar av läkaren, men kanske är det just här den stora skillnaden mellan att vara anställd och att vara egenföretagare blir tydlig.

14 dagars sjukskrivning innebär att mitt aktiebolag får betala sjukpenning under de 14 dagarna, därefter tar Försäkringskassan över. Problemet är att det är 14 dagar jag inte kan fakturera och det är ingen annan som kommer göra det åt mig under den tiden heller.

Det finns en uppsjö av företagsförsäkringar på marknaden, men ingen som faktiskt löser problemet med utebliven fakturering. 

Det finns en uppsjö av företagsförsäkringar på marknaden. Det går att köpa sig olycksfallsförsäkringar – du får en peng om du blir invalid, sjukförsäkring – du får full ersättning för din lön efter 90 dagar, förtur till sjukvård, men ingen som faktiskt löser problemet med utebliven fakturering. I mitt fall var jag inte behjälpt av någon av försäkringarna som finns på marknaden, även om jag hade haft dem alla. Det är helt enkelt något mitt företag får betala med hjälp av sparat kapital.

Vad vill jag ha sagt med det här? Inte alls att det är synd om mig som företagare eller att jag inte visste förutsättningarna. Däremot belyser den här situationen återigen att det inte går att jämföra en person med anställning med en företagare i den aspekten att företagaren inte tar någon risk. Risken är i allra högsta grad påtaglig och närvarande i en företagares liv.

Anna Isaksson[:en]This text is translated with Google translate.

Earlier this spring I wrote about the Minister of Finance’s view of self-employed, the Minister of Finance’s view of entrepreneurs. During the summer I was bitterly experienced how bad a safety net one has as an entrepreneur.

One June night I decided to go to my customer in Småland already in the evening before, in order to be in place well in the morning. At 11 o’clock, just before Värnamo, it happened that I phoned for my commuting, I crashed with a big moose bull.

20170615_Frontsmall

When I was in the X-ray in the emergency room, my thoughts went involuntarily to my financial situation. What would happen if something was seriously damaged? What if I can’t work? I can’t say I had many rational thoughts that night, but I remember the fear as well.

Thankfully, I had the angelic act and managed to get out of it relatively unharmed. I was on sick leave for 14 days by the doctor, but perhaps this is precisely the big difference between being employed and being self-employed becomes clear.

14 days of sick leave means that my limited company can pay sickness benefit during the 14 days, then the Swedish Social Insurance Agency takes over. The problem is that it is 14 days I cannot bill and there is no one else who will do it for me during that time either.

There is a wealth of business insurance on the market, but no one actually solves the problem of non-invoicing.

There is a wealth of business insurance on the market. It is possible to buy accident insurance – you get a money if you become invalid, health insurance – you get full compensation for your salary after 90 days, priority to healthcare, but no one who actually solves the problem of non-invoicing. In my case, I was not helped by any of the insurance policies available on the market, even though I had had them all. It is simply something my company has to pay with the help of saved capital.

What do I want to say with this? Not at all that it is a shame for me as an entrepreneur or that I did not know the conditions. However, this situation again highlights that it is not possible to compare a person with employment with an entrepreneur in the aspect that the entrepreneur does not take any risk. The risk is very evident and present in the life of an entrepreneur.

Anna Isaksson[:]