[:sv]Riksdagsvalet och företagande[:en]Riksdagsvalet och företagande[:]

6 september, 2018 Av av StormskärsAnna

[:sv]partilogga

Snart stundar valet till riksdagen i Sverige och partierna försöker bräcka varandra i att lova guld och gröna skogar eller så hotar man med alternativet. Som företagare är det förstås intressant att se hur politikerna vill stötta och gynna ett företagsvänligt klimat.

Vi kan väl kort konstatera att frågan inte står högst upp på dagordningen, men de flesta har ändå åsikter om företagande och jag tänkte kort redogöra för dem här. Kanske kan det vara en guide till dig som företagare i valet, om du inte redan bestämt dig.

För att behandla partierna lika har jag gått in på respektive partis ”Vår politik A-Ö”. Jag har sökt upp Företagande och därefter valt de översta punkterna. Jag har inte gått ner i detaljerna, utan var nyfiken på hur de kort och koncist kan precisera vad de vill göra för att förbättrat företagsklimat. Ett av partierna hade inte en egen rubrik ens och jag har inte letat upp alternativen. Information kan naturligtvis finnas under Ekonomi men i just den här undersökningen tyckte jag det var viktigt att se hur politikerna värdera oss företagare.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill:

 • ge småföretag och entreprenörer bättre förutsättningar att växa och utvecklas
 • öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion
 • förenkla regelverken så att fler företag kan växa och anställa
 • att Sverige fortsatt ska vara ett starkt startup-land.

 

Kommentar:

Jag tror inte att någon kan motsätta sig det S vill. Det är en positiv anda till företagande i allmänhet. Däremot är de inte konkreta i sin ”vilja”. Hur ger man företag bättre förutsättningar att växa? Hur blir man ett startup-land?

Jag önskar: Utveckla och bli konkreta. Bara sådant som faktiskt går att genomföra, får en reell effekt.

Moderaterna

Hela 70 procent av regeringens skattehöjningar slår mot jobb och tillväxt. Nyföretagsamheten är den lägsta på tio år och huvudkontor lämnar landet. Sverige riskerar att tappa mark internationellt.

Svenskt småföretagande är Sveriges jobbmotor – fyra av fem jobb skapas i småföretag. Företagande och entreprenörskap ska ha goda villkor.

 • Genomför regelförenklingar så att det blir lättare att starta och driva företag. Arbetet för regelförenklingar ska även prioriteras på EU-nivå.
 • Underlätta generationsväxlingar och ägarskiften genom att bland annat förenkla 3:12-reglerna.
 • Reformera reglerna för personaloptioner för att företag ska kunna locka till sig och behålla kompetent personal.
 • Företag ska kunna lämna uppgifter till alla myndigheter genom en och samma portal. En uppgift ska bara behöva lämnas in en gång.
 • Inför en bortre tidsgräns för handläggning hos myndigheter.
 • Sänk gränsen för aktiekapital från 50 000 kronor till 25 000 kronor.
 • Sverige ska vara världsledande i arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Kommentar: Moderaterna inleder sin politik om företagande med att problematisera nuvarande regeringen. Kanske behövs det i dagens debattklimat, men jag tycker inte att det hör hemma under rubriken ”Vår politik”. Förslagen är konkreta för det mesta, vilket är bra. Mycket fokus ligger på regelförenklingar. Att starta företag idag är faktiskt väldigt enkelt. Portalen www.verksamt.se möjliggör att du har ett AB på några dagar. Att sänka gränsen på aktiekapital till 25.000kr vet jag inte om det är efterfrågat. Kanske behöver det få kosta lite att få ansvarsfriheten som ett AB innebär. Bra med initiativ till förenkling av 3:12-reglerna. Det är inte bara vid ägarskiften de ställer till problem. Här finns en reell problematik där man som småföretagare missgynnas väldigt mot de stora bolagen.

Jag önskar:  Beskriv er egen politik. Släpp vad andra tycker. Jag hade önskat en förändringsvilja av skatter och avgifter, vilket är den i särklass största utgiften för många småföretag.

 

Centerpartiet

Centerpartiet har hela tre rubriker om företagande.

Företagande

Sverige ska vara världens bästa land att starta och driva företag i. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. Dessutom behöver företagare få slippa många av de kostnader som de har idag, som alltför höga arbetsgivaravgifter. Så att pengarna istället gå till att skapa nya jobb.

Centerpartiet vill:

 • Slopa företagarens arbetsgivaravgift för den första anställda
 • Göra det lättare att lämna över sitt företag till nästa generation
 • Införa ”Ingångsföretag”, en förenklad företagsform med mindre krångel

Företagsklimat

Det behövs en förnyad politik för företagande i Sverige. Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att driva företag i. Då måste vi göra det lättare för företagarna – de som skapar jobben.

Centerpartiet vill:

 • Göra det enklare och billigare att starta företag
 • Sänka skatterna för att anställa med lägre och enklare skatter
 • Göra det lättare för företag att tidigt finansiera sin verksamhet

Nyföretagande

Det måste bli lättare och mer lönsamt att starta företag i Sverige. Vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd.

Centerpartiet vill:

 • Att det ska bli billigare att starta företag genom att kravet på aktiekapital sänks.
 • Att tillgången till kapital stärks, genom ett effektivare statligt riskkapital och ett förstärkt investeraravdrag.
 • Att arbetsgivaravgiften slopas för den första anställda, för att underlätta för företag att skapa jobb och växa.
 • Att det ska bli enklare och billigare för nystartade företag att erbjuda nyckelmedarbetare delägarskap.
 • Att en ny och enkel företagsform skapas: ingångsföretag

 

Kommentar: Centern har länge varit en av de drivande inom företagsfrågor och det märks även i deras partiprogram. Det är många och konkreta förslag. Fokus är på lägre skatter och arbetsgivaravgifter samt enklare finansiering.

Jag önskar: Ta större plats i debatten och visa vikten av företagande.

 

Liberalerna

Vår politik

 • Avskaffa onödiga regleringar såsom den otidsenliga hotell- och pensionatslagen
 • Förenkla och underlätta upphandlingen av offentliga tjänster genom en gemensam plattform
 • Likställ trygghetssystemen mellan företagare och anställda
 • Inget vinstförbud för företag inom skola, vård och omsorg
 • Modernisera arbetsrätten
 • Bygg ut bredband och digital uppkoppling i hela landet

 

Kommentar: Liberalernas syn på privata alternativ inom skola, vård och omsorg lyser tydligt igenom. Helt klart ser de denna marknad som en av de stora marknaderna i Sverige. Förslagen är konkreta. Skatter och avgifter saknas, men Liberalerna tar upp trygghetssystemen för företagare vilket är bra.

Jag önskar: Synliggör företagare även utanför den offentliga sfären. Det är inte här välstånd växer.

 

Kristdemokraterna

Företagande Ett starkt företagande är en garant för nya arbetstillfällen och ett ökat välstånd. Det privata näringslivet och enskilda människors innovationer är och kommer alltid att vara grunden för Sveriges framgångar. Kristdemokraterna vill förbättra företagsklimatet bland annat genom en konkurrenskraftig beskattning, minskat regelkrångel och sänkta avgifter för företagen.

Kommentar: KD utvecklar inte sin syn på företagande mer än så här. De är å andra sidan korta gällande alla sina punkter. Precis som för S, kan ingen motsätta sig deras ambition, men det saknas helt och hållet konkreta förslag. För en väljare är det svårt att ta ställning. Att välja S eller KD gör, baserat på partiprogrammet, ingen skillnad.

Jag önskar: Konkretisera vad och hur ni vill förbättra företagandet.

 

Vänsterpartiet

Vänsterpartiets mål är full sysselsättning. När alla människor har möjlighet att ha ett arbete fungerar samhället som bäst. Jobb skapas när innovationer och nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster, inte genom att konkurrera med lägre löner och sämre villkor.

Vår politik för små och medelstora företag handlar om att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för anställda. Det är viktigt att hitta lösningar där egna företagare är lika bra försäkrade som anställda. För mindre företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vi vill därför att företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön.

Små och mellanstora företag står för en tredjedel av all export men de exporterar främst till närliggande och traditionella marknader. För att öka exporten från mindre företag måste statens och näringslivets samarbete på exportområdet förbättras.

Kapitalförsörjningen är ofta ett problem för småföretagare, inte minst på landsbygden. Där fyller de lokala sparbankerna en viktig funktion. Vi vill stärka de lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna och bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet.

Kommentar: Vänstern fokuserar på småskalighet och trygghet för företagaren. Att ta bort sjuklön för företagare med färre än 10 anställda innebär att även företagare får ta del utav trygghetssystemet. Vänstern tar även upp kapitalförsörjning vilket är intressant. Ofta hörs andra toner när det gäller tex ISK-beskattning och kapitalister så roligt att läsa att de faktiskt inser problemet. Till skillnad från L lyfter Vänstern fram företag inom exportmarknaden medan företagande inom Vänstern kärnsektor, den offentliga sektorn, inte nämns. Självklart går det ihop med synen på vinster i välfärden.

Jag önskar: Att vänstern tar en debatt i företagande. De hörs sällan, om än aldrig i debatten i just den frågan.

 

Miljöpartiet

Sverige behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb i hela landet. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Miljöpartiet vill

 • att det ska bli enklare att starta och driva företag,
 • förbättra tryggheten och minska regelkrånglet för företagare,
 • skapa bättre förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag för att skapa jobb för människor som står långt från arbetsmarknaden, och
 • skapa fler gröna jobb.

Kommentar: MP tycker likt de flesta att det ska vara enklare att driva företag. Även här tas tryggheten upp. MP anger även att man vill skapa förutsättningar för arbetsintegrerande företag. Det låter mer som politik under rubriken Socialpolitik eller arbetsmarknad än att vara en fråga för hur man kan främja företagande. Självklart ska fler gröna jobb skapas, men utan ytterligare kommentar.

Jag önskar: Jag hade velat se en kommentar om skatter på företagande. Det hade kunnat driva gröna jobb framåt. Jag hade även velat se mer konkreta förslag om företagande inom tex solcellsmarknaden eller gröna innovationer.

 

Sverigedemokraterna

Kommentar: Mellan rubriken Fängelse och Författningsdomstol skulle ”Företagande” ha fått plats. Tyvärr har man valt att helt strunta i den frågan.

Jag önskar: Skäms på er. Att inte ha med företagande som en egen rubrik när man är Sveriges 3:e största parti kan inte anses vara okej. Lyft fram er åsikt.

 

 [:en]partilogga

Snart stundar valet till riksdagen i Sverige och partierna försöker bräcka varandra i att lova guld och gröna skogar eller så hotar man med alternativet. Som företagare är det förstås intressant att se hur politikerna vill stötta och gynna ett företagsvänligt klimat.

Vi kan väl kort konstatera att frågan inte står högst upp på dagordningen, men de flesta har ändå åsikter om företagande och jag tänkte kort redogöra för dem här. Kanske kan det vara en guide till dig som företagare i valet, om du inte redan bestämt dig.

För att behandla partierna lika har jag gått in på respektive partis ”Vår politik A-Ö”. Jag har sökt upp Företagande och därefter valt de översta punkterna. Jag har inte gått ner i detaljerna, utan var nyfiken på hur de kort och koncist kan precisera vad de vill göra för att förbättrat företagsklimat. Ett av partierna hade inte en egen rubrik ens och jag har inte letat upp alternativen. Information kan naturligtvis finnas under Ekonomi men i just den här undersökningen tyckte jag det var viktigt att se hur politikerna värdera oss företagare.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill:

 • ge småföretag och entreprenörer bättre förutsättningar att växa och utvecklas
 • öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion
 • förenkla regelverken så att fler företag kan växa och anställa
 • att Sverige fortsatt ska vara ett starkt startup-land.

 

Kommentar:

Jag tror inte att någon kan motsätta sig det S vill. Det är en positiv anda till företagande i allmänhet. Däremot är de inte konkreta i sin ”vilja”. Hur ger man företag bättre förutsättningar att växa? Hur blir man ett startup-land?

Jag önskar: Utveckla och bli konkreta. Bara sådant som faktiskt går att genomföra, får en reell effekt.

Moderaterna

Hela 70 procent av regeringens skattehöjningar slår mot jobb och tillväxt. Nyföretagsamheten är den lägsta på tio år och huvudkontor lämnar landet. Sverige riskerar att tappa mark internationellt.

Svenskt småföretagande är Sveriges jobbmotor – fyra av fem jobb skapas i småföretag. Företagande och entreprenörskap ska ha goda villkor.

 • Genomför regelförenklingar så att det blir lättare att starta och driva företag. Arbetet för regelförenklingar ska även prioriteras på EU-nivå.
 • Underlätta generationsväxlingar och ägarskiften genom att bland annat förenkla 3:12-reglerna.
 • Reformera reglerna för personaloptioner för att företag ska kunna locka till sig och behålla kompetent personal.
 • Företag ska kunna lämna uppgifter till alla myndigheter genom en och samma portal. En uppgift ska bara behöva lämnas in en gång.
 • Inför en bortre tidsgräns för handläggning hos myndigheter.
 • Sänk gränsen för aktiekapital från 50 000 kronor till 25 000 kronor.
 • Sverige ska vara världsledande i arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Kommentar: Moderaterna inleder sin politik om företagande med att problematisera nuvarande regeringen. Kanske behövs det i dagens debattklimat, men jag tycker inte att det hör hemma under rubriken ”Vår politik”. Förslagen är konkreta för det mesta, vilket är bra. Mycket fokus ligger på regelförenklingar. Att starta företag idag är faktiskt väldigt enkelt. Portalen www.verksamt.se möjliggör att du har ett AB på några dagar. Att sänka gränsen på aktiekapital till 25.000kr vet jag inte om det är efterfrågat. Kanske behöver det få kosta lite att få ansvarsfriheten som ett AB innebär. Bra med initiativ till förenkling av 3:12-reglerna. Det är inte bara vid ägarskiften de ställer till problem. Här finns en reell problematik där man som småföretagare missgynnas väldigt mot de stora bolagen.

Jag önskar:  Beskriv er egen politik. Släpp vad andra tycker. Jag hade önskat en förändringsvilja av skatter och avgifter, vilket är den i särklass största utgiften för många småföretag.

 

Centerpartiet

Centerpartiet har hela tre rubriker om företagande.

Företagande

Sverige ska vara världens bästa land att starta och driva företag i. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. Dessutom behöver företagare få slippa många av de kostnader som de har idag, som alltför höga arbetsgivaravgifter. Så att pengarna istället gå till att skapa nya jobb.

Centerpartiet vill:

 • Slopa företagarens arbetsgivaravgift för den första anställda
 • Göra det lättare att lämna över sitt företag till nästa generation
 • Införa ”Ingångsföretag”, en förenklad företagsform med mindre krångel

Företagsklimat

Det behövs en förnyad politik för företagande i Sverige. Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att driva företag i. Då måste vi göra det lättare för företagarna – de som skapar jobben.

Centerpartiet vill:

 • Göra det enklare och billigare att starta företag
 • Sänka skatterna för att anställa med lägre och enklare skatter
 • Göra det lättare för företag att tidigt finansiera sin verksamhet

Nyföretagande

Det måste bli lättare och mer lönsamt att starta företag i Sverige. Vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd.

Centerpartiet vill:

 • Att det ska bli billigare att starta företag genom att kravet på aktiekapital sänks.
 • Att tillgången till kapital stärks, genom ett effektivare statligt riskkapital och ett förstärkt investeraravdrag.
 • Att arbetsgivaravgiften slopas för den första anställda, för att underlätta för företag att skapa jobb och växa.
 • Att det ska bli enklare och billigare för nystartade företag att erbjuda nyckelmedarbetare delägarskap.
 • Att en ny och enkel företagsform skapas: ingångsföretag

 

Kommentar: Centern har länge varit en av de drivande inom företagsfrågor och det märks även i deras partiprogram. Det är många och konkreta förslag. Fokus är på lägre skatter och arbetsgivaravgifter samt enklare finansiering.

Jag önskar: Ta större plats i debatten och visa vikten av företagande.

 

Liberalerna

Vår politik

 • Avskaffa onödiga regleringar såsom den otidsenliga hotell- och pensionatslagen
 • Förenkla och underlätta upphandlingen av offentliga tjänster genom en gemensam plattform
 • Likställ trygghetssystemen mellan företagare och anställda
 • Inget vinstförbud för företag inom skola, vård och omsorg
 • Modernisera arbetsrätten
 • Bygg ut bredband och digital uppkoppling i hela landet

 

Kommentar: Liberalernas syn på privata alternativ inom skola, vård och omsorg lyser tydligt igenom. Helt klart ser de denna marknad som en av de stora marknaderna i Sverige. Förslagen är konkreta. Skatter och avgifter saknas, men Liberalerna tar upp trygghetssystemen för företagare vilket är bra.

Jag önskar: Synliggör företagare även utanför den offentliga sfären. Det är inte här välstånd växer.

 

Kristdemokraterna

Företagande Ett starkt företagande är en garant för nya arbetstillfällen och ett ökat välstånd. Det privata näringslivet och enskilda människors innovationer är och kommer alltid att vara grunden för Sveriges framgångar. Kristdemokraterna vill förbättra företagsklimatet bland annat genom en konkurrenskraftig beskattning, minskat regelkrångel och sänkta avgifter för företagen.

Kommentar: KD utvecklar inte sin syn på företagande mer än så här. De är å andra sidan korta gällande alla sina punkter. Precis som för S, kan ingen motsätta sig deras ambition, men det saknas helt och hållet konkreta förslag. För en väljare är det svårt att ta ställning. Att välja S eller KD gör, baserat på partiprogrammet, ingen skillnad.

Jag önskar: Konkretisera vad och hur ni vill förbättra företagandet.

 

Vänsterpartiet

Vänsterpartiets mål är full sysselsättning. När alla människor har möjlighet att ha ett arbete fungerar samhället som bäst. Jobb skapas när innovationer och nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster, inte genom att konkurrera med lägre löner och sämre villkor.

Vår politik för små och medelstora företag handlar om att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för anställda. Det är viktigt att hitta lösningar där egna företagare är lika bra försäkrade som anställda. För mindre företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vi vill därför att företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön.

Små och mellanstora företag står för en tredjedel av all export men de exporterar främst till närliggande och traditionella marknader. För att öka exporten från mindre företag måste statens och näringslivets samarbete på exportområdet förbättras.

Kapitalförsörjningen är ofta ett problem för småföretagare, inte minst på landsbygden. Där fyller de lokala sparbankerna en viktig funktion. Vi vill stärka de lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna och bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet.

Kommentar: Vänstern fokuserar på småskalighet och trygghet för företagaren. Att ta bort sjuklön för företagare med färre än 10 anställda innebär att även företagare får ta del utav trygghetssystemet. Vänstern tar även upp kapitalförsörjning vilket är intressant. Ofta hörs andra toner när det gäller tex ISK-beskattning och kapitalister så roligt att läsa att de faktiskt inser problemet. Till skillnad från L lyfter Vänstern fram företag inom exportmarknaden medan företagande inom Vänstern kärnsektor, den offentliga sektorn, inte nämns. Självklart går det ihop med synen på vinster i välfärden.

Jag önskar: Att vänstern tar en debatt i företagande. De hörs sällan, om än aldrig i debatten i just den frågan.

 

Miljöpartiet

Sverige behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb i hela landet. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Miljöpartiet vill

 • att det ska bli enklare att starta och driva företag,
 • förbättra tryggheten och minska regelkrånglet för företagare,
 • skapa bättre förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag för att skapa jobb för människor som står långt från arbetsmarknaden, och
 • skapa fler gröna jobb.

Kommentar: MP tycker likt de flesta att det ska vara enklare att driva företag. Även här tas tryggheten upp. MP anger även att man vill skapa förutsättningar för arbetsintegrerande företag. Det låter mer som politik under rubriken Socialpolitik eller arbetsmarknad än att vara en fråga för hur man kan främja företagande. Självklart ska fler gröna jobb skapas, men utan ytterligare kommentar.

Jag önskar: Jag hade velat se en kommentar om skatter på företagande. Det hade kunnat driva gröna jobb framåt. Jag hade även velat se mer konkreta förslag om företagande inom tex solcellsmarknaden eller gröna innovationer.

 

Sverigedemokraterna

Kommentar: Mellan rubriken Fängelse och Författningsdomstol skulle ”Företagande” ha fått plats. Tyvärr har man valt att helt strunta i den frågan.

Jag önskar: Skäms på er. Att inte ha med företagande som en egen rubrik när man är Sveriges 3:e största parti kan inte anses vara okej. Lyft fram er åsikt.

 

 [:]