[:sv]Regeringsförklaringen[:]

21 januari, 2019 Av av StormskärsAnna
[:sv]

Hade jag inte vetat bättre, hade jag trott att Löfvens regeringsförklaring var en enda lång önskelista till Tomten. Problemet är bara att julen är över och det är tveksamt om Tomten faktiskt finns.

Valfläsk i Almedalen

Förklaringen lät mer som ett rejält tilltaget valfläsk från ett somrigt Almedalen än som en faktisk regeringsförklaring. Jag säger inte att jag är emot intentionen, jag ser gärna att många av förslagen blir verklighet, men det måste finnas någon substans i det som lovas.

Budgeten

Nu ska alla få det bättre. ”Svensk ekonomi är stark och det finns handlingsutrymme för reformer.”

Några exempel är:

 • Pensionen höjs
 • Arbetsgivaravgiften sänks
 • Familjevecka införs
 • Värnskatt tas bort
 • RUT-avdrag utökas
 • Investeringar i vägar och järnvägar om 700 miljarder(!) fullföljs.
 • Underhåll av vägar, järnvägar och cykelbanor ökas.
 • Bredband ska byggas ut i hela landet.
 • Bostadsbyggandet ska bli billigare
 • Ränta på uppskov tas bort
 • Äganderätten ska värnas, skogsägare ersätts.

Faktum är att så här fortsätter det i det 19 sidor långa dokumentet. Många av förslagen är vettiga, men de är utspridda över så många områden och allt lovas till alla. Jag undrar hur konsekvensanalysen ser ut?

Inte heller går det att läsa något om kommande räntehöjningar, minskad försäljning för stålbolag pga USAs handelstullar, kommande lågkonjunktur i Kina (även där pga handelstullar). Brexit nämns i korta ordalag, men inte hur den kan påverka svensk import och export. Det kan vara praktiskt att stanna i Sverigebubblan.


”Feminismen är lättare att hantera på hemmaplan genom Jämställdhetsmyndigheten, än att hjälpa kvinnor i Afghanistan som fått syra i ansiktet efter omfattande våldtäkter. ”


Det som nämns om utrikespolitik är att den fortsatt ska vara feministisk, men helt ärligt har vi inte sett så mycket av det under den förra mandatperioden. Feminismen är lättare att hantera på hemmaplan genom tex Jämställdhetsmyndigheten, än att hjälpa kvinnor i Afghanistan som fått syra i ansiktet efter omfattande våldtäkter. Eller att stå upp för jämställdhet genom att bojkotta Saudiarabien.

Mandaten

Stefan Löfven sägs vara en ”superförhandlare”, vad nu det innebär. Ibland tycker jag dock att det mer liknar en omöjlig sits. Du vet när man blivit bjuden på en fest och tackat ja. En vecka senare kommer en roligare fest och man tackar ja till den med, trots att det är helt uppenbart att man inte kan gå på båda samtidigt.

Löfven har några sådana exempel som kommer bli svåra att reda ut.

”Hyresmodellen reformeras med bland annat fri hyressättning vid nybyggnation.”

Intressant. Jonas Sjöstedt var extremt tydlig med hans krav på att rösta fram en Löfvenregering. Marknadshyror kommer inte på tal.

”Om regeringen går fram med förslag om att införa marknadshyror eller inskränkningar i arbetsrätten kommer man väcka misstroende.” sa han. Även arbetsrätten vill ju Löfvenregeringen ändra på.

”Om arbetsmarknadens parter inte kommer överens genomförs en lagändring som tydligt utökar undantagen från turordningsreglerna.”

I många fall kan säkert Löfven få med sig M, KD eller SD eftersom flera av frågorna är klassisk borgerlig politik, men det kommer säkerligen dröja. Åtminstone M och KD behöver få slicka såren ett tag.

Verkligheten

Sen hade vi det här med verkligheten att ta hänsyn till. Löfven må prata hur mycket som helst om Lärkans drill eller Magin i gammelskogen, men det kommer krävas verklig magi för att han ska kunna genomför allt.

Polisen

Att göra en storsatsning mot brottslighet är verkligen lovvärt, men hur ska det gå till? Löfven lovar 10.000 nya poliser till 2024. Samtidigt visas inslag på Nyheterna att det är alltför få som klarar antagningen till Polisutbildningen och för många elever hoppar av.

Klimatet

Klimatmålen är väldigt framträdande i förklaringen och det är tydligt att MP har fått igenom många krav trots att de har hållit sig i bakgrunden den senaste tiden.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Här krävs snabba och djärva framsteg inom miljöutvecklingen. Samtidigt som kärnkraftverken monteras ned på löpande band och behovet av el ökar för varje dag som går, ska Sverige bli fossilfritt.

Skogen kommer bli en viktig energikälla och även säkerställa ett mer miljövänligt byggande. Det fanns en liten ansats till att värna skogsägarnas äganderätt och ersätta dem om skogen inte görs brukbar (till Vänsterns stora förtret). Samtidigt ställs krav på att bevara den biologiska mångfalden, vilket ofta likställs med att inte avverka skog. Frågan är vilka medel som faktiskt avsätts eller om det bara är löst prat.

Havsmiljön

Stora satsningar ska göras på havsmiljön i Östersjön, men om vi enbart arbetar på hemmaplan medan länderna i Öst fortsätter att dumpa gifter i havet, är inte mycket vunnet.

Språkkrav

Språk- och samhällskunskapskrav kommer krävas för nya medborgare. En bra intention, men redan idag har SFI ett skriande behov av lärare och det lär inte minska om kraven ökar.

Vård och skola

Allt ska bli bättre. Fasta läkarkontakter hos vårdcentralen. Förbättrad cancervård. Kapade köer till barnpsykiatrin. Mer resurser i skolan. Eleverna ska kunna få hjälp om de ligger efter och om de vill jobba snabbare.  Verkligen lovvärt och jag hoppas att de lyckas, men facit säger något helt annat.

[:]