Rädda företagarna

19 mars, 2020 Av av StormskärsAnna
[:sv]

Jag tror de flesta företag, stora som små, känner en oro i de här tiderna. För många småföretag, i synnerhet i de utsatta branscherna torde paniken vara nära. Att bygga upp ett företag och skapa stabilitet i det tar år att uppnå. Allt det raseras på några få veckor.

Alla som driver företag vet också att sjukskrivning och arbetslöshet helt enkelt inte får uppstå, för det finns inget skydd för företagare. Affärerna måste bara fungera.

Jag har ingen kunskap i infektionsmedicin och kan inte ge någon lösning på hur sjukdomen ska utrotas. Men det jag hör är följande:

  1. Nästan alla av oss i samhället kommer att få Corona. Det är en fråga om när, inte om.
  2. Anledningen till alla karantänsåtgärder som tas är för att minska belastningen på sjukvården. Kurvan måste plattas ut med följd att vi kommer befinna oss i det här stadiet betydligt längre än önskat.

Riksdagen tog nyligen fram ett krispaket på 300 miljarder kronor. För de flesta företag innebar det bara en eventuell möjlighet att låna pengar till ockerränta. Det var inget faktiskt stöd, såvida man inte tillhör de större företagen som tex SAS.

Ponera att de 300 miljarderna istället gick direkt till sjukvården. Vad hade vi kunnat uppnå då? Jag kan se många alternativ:

  1. Utöka militärens fältsjukhus
  2. Skynda på inhemsk produktion av skyddsutrustning.
  3. Gör om befintliga lokaler till sjukhus.
  4. Hyr hotell eller andra övergivna anläggningar och skapa karantänboende för riskgrupper.
  5. Samarbeta med alla privata vårdgivare så även deras resurser utnyttjas.

Om vi andra, som inte tillhör riskgrupperna hade kunnat fortsätta som vanligt, hade inte Sverige och resten av världen behövt gå in i en recession som vi inte ens kan förstå vidden utav. Om ingen längre arbetar, kommer vi heller inte bidra med några skattepengar och då blir det snart inga fler räddningspaket.

Som så många andra uppmanar jag er alla att stötta er lokala handlare, frisör, tandläkare eller restaurang. Det är vad vi medborgare kan göra. Jag hoppas att staten tänker till en gång extra och gör allt i sin makt att förhindra en total kollaps bland landets småföretagare.

[:]