[:sv]Företagare lär dig debet och kredit[:]

7 december, 2018 Av av StormskärsAnna
[:sv]

Oavsett om du är konstnär, elektriker, frisör eller projektledare, kommer ingen företagare undan kraven på bokföring och moms-deklarationer. Majoriteten tycker inte bara att det är tråkigt med bokföring, den framkallar ångest och oro för många. Problemet med bokföringen,jämfört med andra kompetenser en företagare måste besitta, är att här finns ett lagkrav och underlåtenhet att lämna in korrekt bokföring, kan i värsta fall leda till att man döms för bokförings- eller skattebrott. Det är knappast det som lockar när man tar det stora steget och blir företagare.

Sverige har omkring 1.000.000 småföretag! Det är en fantastisk siffra, men det ska inte behöva finnas 1 miljon småföretagare som får panik varje månad när den 12:e närmar sig.

I företagarforum på internet rör en ansenlig del av frågorna bokföring, och redovisningskonsulterna ser självklart sin chans till potentiella kunder. Jag tycker att det är helt rätt att ta professionell hjälp, men som företagsägare är man ytterst ansvarig för sitt företag och alla borde ha grundläggande kunskaper i företagsekonomi. För mig hade det varit otänkbart att inte kunna känna temperaturen på mitt eget företag.

Skolan i Sverige kan man ha åsikter om, men för mig ter det sig märkligt att barnen ska lära sig allt om molekyler, fotosyntes, samtliga kungar i historien, men inte ett kapitel om företagsekonomi. Det hade inte krävts mycket för att lyfta hela befolkningens kunskap om hur ett företag styrs, sköts och hur en balansräkning och resultaträkning ska tolkas. Det hade förutom att det gett företagarna en mer solid grund att stå på, gett hela samhället en förståelse för vad företagare går igenom.

Du företagare där ute som kämpar med det här och helst stoppar huvudet i sanden när verifikat och bokslut kommer på tal, ge det en chans. Försök förstå ekonomin i ditt företag och jag tror du kommer uppskatta företagandet än mer.

[:]