[:sv]Företagaren och skatterna[:]

22 september, 2018 Av av StormskärsAnna

[:sv]Valet är över, men vi vet fortfarande inte vad som kommer hända. En av frågorna som ständigt återkommer i valtider, är den om skattetrycket. Vänsterblocket vill höja skatten och högerblocket vill (ibland) sänka skatten.  Sällan förs diskussioner om vad som skapar välstånd och tillväxt i landet. Det antas alltför ofta bara finnas och är en aldrig sinande källa man kan ösa ur.

För att förstärka sina argument i debatten och kanske för att skapa en större acceptans för en progressiv skatteskala, framställs ofta de som ska beskattas extra hårt, som ”de rika” eller ”kapitalisterna”. Det blir en anonym grupp som få känner igen sig i eller kan relatera till. Istället för att gruppen faktiskt består utav människor av kött och blod, blir det en distanserad grupp som är lätt att alienera sig emot.

Girigbukar

Däremot kan alla känna igen sig i och känna för den utarbetade sjuksköterskan, den gamla tanten som påminner om mormor eller den outtröttliga läraren som kämpar varje dag för att engagera sina elever.

Offentlig personal

Vem tycker inte att man kan ta en skopa av von Ankas guldmynt och ge till sjuksköterskan?

Jag tror att merparten av företagarna vill göra rätt för sig och inser värdet av en bra välfärd. Däremot tror jag många företagare tycker att det sticker i ögonen när man gång på gång får höra hur de kan bidra mer. Ingen politiker säger kanske rätt ut att företagarna kan betala mer, det är ”de rika” som ska betala.

Men vilka är dagens krösusar? Vilka är det som ska rädda välfärden?

SCB för statistik över inkomster för invånare mellan 20-64 år. Om man bortser från inkomstspannet 0-149tkr (här finns många studenter tex) och antar att förvärvsarbetande börjar i spannet 150tkr- så får vi ca 4,4 miljoner människor. Av dessa hamnar ca 1,1 miljoner över gränsen för att betala statlig skatt. Statlig skatt är ju något som höginkomsttagare ska betala, men ändå uppgår den gruppen till 25% av arbetsmarknaden. 25% Krösus Sork alltså?

Nej, självklart är den här fjärdedelen inga Krösus Sork. De är vanliga människor med helt vanliga arbeten. Den mest välbetalda delen på skalan, de från 1 milj och uppåt, uppgår till ca 71.000 personer. De motsvarar drygt 1% av befolkningen. Och visst tjänar de mycket pengar, men inte så mycket pengar att de löser alla samhällets behov. De står för 6% av de totala inkomsterna. Så även om gruppen skulle beskattas till 100%, får det ingen märkbar skillnad i det stora hela.

”Är det verkligen rimligt att det staten får dubbelt så mycket som jag själv?”

Det som ofta missas i debatten är incitamentet att jobba och faktiskt bidra till den faktiskt sinande källan. Här är alla Sveriges småföretagare väl medvetna om hur mycket som faktiskt går till det offentliga och vad man som företagare får behålla själv. Jag har ett exempel från i somras.

Jag har ett uppdrag på heltid och hade bokat in 4 veckors semester. Semester som jag själv förutsätts sätta av pengar till. Jag fick ett extra uppdrag som löpte över några tillfällen. För att göra ett bra jobb valde jag att lägga ner mer tid än vad som krävdes, men man kan väl lugnt säga att de flesta semesterdagarna och, efter semestern, kvällar och helger gick åt till att lösa uppdraget. Låt oss för enkelhetens skull säga att uppdraget inbringade 100.000kr ex moms. Var tar de här pengarna vägen?

Till att börja med, kan jag ju inte fakturera 100.000kr, utan måste fakturera 125.000kr eftersom staten ska ha sina momspengar. Låt oss också anta att jag vill ta ut hela beloppet efter moms i lön.

Kundfaktura

125.000kr

Moms

-25.000kr

Lön före skatt

76.091kr

Arbetsgivaravgift

-23.908kr

Skatt

-32.380kr

Summa skatter

-81.288kr

Lön efter skatt

43.711kr

Något som jag frivilligt väljer att göra, något jag gör på min lediga tid för att bygga upp ett värde i mitt företag, ger mig i exemplet 43tkr och 81tkr går till skatt. Är det verkligen rimligt att det staten* får dubbelt så mycket som jag själv?

De rika kan gott betala mer”. Men betalar ”vi” (jag anser inte att jag är rik) inte redan väldigt mycket i skatt? Jag hade lätt kunnat välja att strunta i uppdraget och istället tagit en semester och lediga helger. Det valet hade ”berövat” staten på 81tkr. I Sverige finns drygt 1 miljon företag. Tänk er om alla företag fattade samma beslut under en sommar. Vi gör inte det där extra jobbet, för alltför mycket går till skatt. Det är 1.000.000×81.000kr= 81 miljarder kronor! Även om bara landets egenföretagare, ca en halv miljon, skulle fatta det beslutet, pratar vi om 40 miljarder kronor.

Någon måste fylla på den sinande källan. Sveriges företagare gör det. vattenkälla

Alla människor borde någon gång vara företagare för det är först då man ser hur mycket som faktiskt går till skatt.

Innan man nästa gång ropar, ”Höj skatten för de rika!”. Fundera över vad som händer när källan torkar för att den fina sommaren gjorde att alla företagare faktiskt tog semester.

 

 

*Med staten avses stat, kommun, landsting och svenska kyrkan

Källor:

https://omni.se/lofven-vill-hoja-skatten-de-rikaste-kan-bidra-mer/a/OnmPxw

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-och-inkomstfordelning/inkomster-och-skatter/

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/statens-budget-i-siffror/

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsbudgetens-inkomster/[:]