[:sv]Förbjuda mail efter arbetstid?[:]

27 maj, 2016 Av av StormskärsAnna

[:sv]En ny fransk lag ska göra det förbjudet för arbetsgivare att skicka e-post till de anställda efter arbetstid. Syftet är att skydda de anställda från att bli ”digitalt utbrända”. Källa DN Ekonomi 27 Maj 2016.

Även om jag kan förstå och uppskatta syftet med en sådan lag så ställer jag mig tvekande till tillvägagångssättet. Är det ett så stort problem för folkhälsan, att staten måste lägga sig i när anställda i privata företag väljer att maila sina kollegor?

Vidare kan man läsa att företagen måste ange vilka timmar som den anställde förväntas läsa mail och vara tillgänglig.

Hela tilltaget känns otidsenligt. Man försöker stoppa teknik och kommunikation för företag man inte vet något om. Hur ska internationella företag göra? Får en fransman maila sin amerikanska kollega på kvällen? Ska man stoppa mail från Asien så att de inte kommer fram förrän kl 8?

Hur avgör man folks arbetstider? Fler och fler människor väljer att jobba när de passar dem. Det är inte alltid kontoret 8-17 som gäller. Man kanske får en idé till frukostkaffet och vill bolla det med en kollega. Kanske hjälpa en kollega i Australien innan hen går hem för dagen. Under dagen kan man välja att ta ett långt träningspass för att istället sitta med datorn en timma eller två på kvällen.

Att lagstifta så här, tar bort flexibilitet för de anställda. Det cementerar också upplevelsen att jobbet är något man bara går till för att få lön.

Istället för att lagstifta om sådant som avser att förbättra balansen mellan arbete och fritid, borde företagen jobba för att bli mer attraktiva som arbetsgivare. Medarbetarna måste ha integritet nog att säga ifrån eller helt enkelt inte svara på mailen om den stör.[:]