[:sv]Förändringsledning[:]

22 december, 2016 Av av StormskärsAnna

[:sv]När jag söker igenom mina LinkedIn-kontakter återkommer en kompetens väldigt ofta. Change Management. Förändringsledning på svenska. Vissa kanske avser ändringshantering avseende IT-projekt, men för mig är Change Management förändringsledning.

Om alla verkligen jobbade aktivt med förändringsledning, skulle så många flera projekt lyckas. IT-projekt är de projekt jag jobbat mest med, får i regel alltid en verksamhetspåverkan. Att då, kanske omedvetet, ignorera verksamheten och tro att projektet ändå ska lyckas är naivt.

En människa kan förstå en förändring intellektuellt men om hon inte tar till sig den och faktiskt accepterar den, uppstår ett motstånd. Ju fler medarbetare i en organisation som har samma känsla, desto svårare blir det att få igenom en ändring.

Så till alla som säger att de har kompetens inom Change Management, fantastiskt! Hoppas att ni jobbar aktivt med det och ser det som en lika självklar del utav ett projekt som projektledning eller testledning.

Innan ni påbörjar nästa projekt, har ni fastställt The Burning Platform? Och delar alla i organisationen er syn på den?

Anna Isaksson

09112-4[:]