[:sv]Entreprenör – Återtagande av makt[:]

27 april, 2019 Av av StormskärsAnna
[:sv]

När jag har träffat såväl chefer som entreprenörer får jag ibland höra hur facket motarbetar underentreprenörer. Anledningen till det är i all välmening. ”Inte vill väl någon jobba på så lösa boliner.” ”Det är väl klart att alla vill ha fast anställning och heltid.”

Från fackföreningsrörelsens perspektiv är den synen naturlig. Deras uppgift är att säkerställa medlemmarnas intressen, vilket ofta är en trygg heltidsanställning. Men vill alla ha en heltidsanställning? Är det syftet med tillvaron att gå till en arbetsplats fem dagar i veckan, ha ledigt lördag och söndag för att känna söndagsångest framåt kvällen?

Om vi går tillbaka till bondesamhället såg tillvaron väldigt annorlunda ut. Jag tvivlar inte på att livet var hårt för många av bönderna, men de hade något som försvann under industrialismen. De hade frihet att bestämma över sitt eget liv. Deras arbete på gården säkrade deras överlevnad. Planering under vår, sommar och höst krävdes för att klara vintern. De gjorde vad som behövdes. De jobbade så länge det var ljust under sommardagarna, men i gengäld kunde de ta det lugnare under den mörka årstiden. Det viktiga var inte att stämpla in för att jobba kl 8-17. Det viktiga var att få alla sysslor utförda för att få mat på bordet.

Fram till industrialismen levde människan så. Fritt. På sitt sätt är det just det alla företagare gör. De jobbar när det behövs, så länge det behövs. Finns det inget att göra är det ingen som kräver en instämpling. Vardagen kan vara hård, men också alldeles underbar med fullt självbestämmande.

Hos alla de entreprenörer jag har haft förmånen att träffa är makten över den egna tiden, över sitt liv, en av de viktigaste skälen till att de driver företag. De har tagit makten över sina liv.

Anna Isaksson

[:]