Välj företagsform

När du startar ditt företag måste du välja vilken företagsform du vill driva företaget i. Här redovisas enbart de tre vanligaste företagsformerna. För en komplett lista hänvisas till verksamt.se, men här kommer en sammanfattning.

Enskild firma

Enskild näringsverksamhet är en företagsform där du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget. Det finns inte någon tydlig gräns mellan dig som ägare och företaget. 

Aktiebolag

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats.

Handelsbolag

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän, alltså delägare. Bolagsmännen kan vara privatpersoner eller företag. Handelsbolaget är i sig en juridisk person.

Rekommendation

Det går inte att lämna en generell rekommendation över vilken företagsform man ska välja. Tidigare var skillnaderna större mellan ett AB och enskild firma avseende kapital- och revisorskrav. Att driva ett AB utan en bra omsättning, blev nästan omöjligt.