[:sv]Juldagen[:en]Christmas Day[:]

25 december, 2018 Av av StormskärsAnna
[:sv]

Jag älskar juldagen. Som barn gjorde jag det för att man äntligen fick leka med sina leksaker man fått under julafton. En helt ny uppsättning av nya roliga saker. Som vuxen gör jag det för att lugnet nu äntligen har lagt sig. Julefriden, så som den framställs i media, infinner sig först nu. Nu är alla måsten och press över. Inga fler julklappar att köpa. Oftast är kylen välfylld så det finns mängder med rester att hämta utav. Det är en av de dagar då jag kan tillåta mig själv att sitta i pyjamas i soffan hela dagen.

Idag kommer jag kanske se någon film och så ska jag lägga det obligatoriska julpusslet med mina barn. Men utöver det så är det åter legitimt att sätta sig med datorn. Det är ju här min passion finns. Att skriva, jobba, planera. Jag har alltid älskat mina projekt, oavsett karaktär. Den stora fördelen som egenföretagare är att nu är mina projekt mitt arbete. Jag får arbeta med exakt det jag vill.

Jag önskar att fler fick dela känslan av att få kunna styra sitt liv helt själv. Att få jobba med exakt det man vill. Att ta steget och bli företagare är inte lösningen för alla, men kanske för DIG! Ta jullovet i akt att fundera över din situation.

God fortsättning

[:en]

I love Christmas Day. As a child I did it because you finally got to play with their toys you received during Christmas Eve. A whole new set of new fun things. As an adult, I do it because the calm has finally settled. Christmas joy, as it is presented in the media, is only now emerging. Now everyone has the courage and pressure over. No more Christmas gifts to buy. Most often, the fridge is well-filled so there are plenty of leftovers to collect. It’s one of the days when I can allow myself to sit in the pajamas on the sofa all day.

Today I might see some movie and I will put the compulsory Christmas puzzle with my children. But beyond that, it is again legitimate to sit down with the computer. It is here that my passion exists. Writing, working, planning. I have always loved my projects, regardless of nature. The great advantage of self-employment is that now my projects are my job. I get to work with exactly what I want.

I want more people to share the feeling of being able to control their lives completely by themselves. Getting to work with exactly what you want. Taking the step and becoming an entrepreneur is not the solution for everyone, but maybe for YOU! Take the Christmas holidays into consideration of your situation.
Good continuation

[:]