[:sv]BPM Made simple[:en]BPM Made simple[:]

[:sv]BPM Made simple[:en]BPM Made simple[:]

9 december, 2018 Av av StormskärsAnna
[:sv]

Det finns en uppsjö av konsulter som vill få dig att tro att BPM, Business Process Management, är något väldigt komplext. Kanske är det främst i syfte att berättiga sin egen existens.

BPM made complicated

BPM handlar egentligen om att ta bort onödiga steg och istället fokusera på det som är viktigt. Sådant som inte ger värde till kunden eller verksamheten ska tas bort eller i alla fall minskas. Det kanske verkar svårt, men genom att applicera BPMs verktyg till en vardagssituation, kan du snabbt se vad mycket du gör som är ineffektivt.

Jag tror att framförallt föräldrar har upplevt att även en lätt uppgift, som att göra en smörgås, kan ta betydligt längre tid än planerat. Titta på den här videon så får du se vad jag menar.

[:en]

Many consultants make you believe that BPM, Business Process Management, is something very complex and difficult. Perhaps the main reason is to justify their own existance. 

BPM is really about removing steps that are unnecessary and instead focusing on what’s important. Anything that doesn’t add value to the customer or business, should be minimized or removed. It might seem complicated, but if you apply the tools to a daily situation, you will quickly see how many things you do that aren’t really efficient. 

I think especially parents have experienced that even a small task, like making a sandwich, takes a much longer time than intended. Watch this video and you will see what I’m talking about.

[:]