BPM Made simple

BPM Made simple

9 december, 2018 1 av StormskärsAnna

Det finns en uppsjö av konsulter som vill få dig att tro att BPM, Business Process Management, är något väldigt komplext. Kanske är det främst i syfte att berättiga sin egen existens.

BPM made complicated

BPM handlar egentligen om att ta bort onödiga steg och istället fokusera på det som är viktigt. Sådant som inte ger värde till kunden eller verksamheten ska tas bort eller i alla fall minskas. Det kanske verkar svårt, men genom att applicera BPMs verktyg till en vardagssituation, kan du snabbt se vad mycket du gör som är ineffektivt.

Jag tror att framförallt föräldrar har upplevt att även en lätt uppgift, som att göra en smörgås, kan ta betydligt längre tid än planerat. Titta på den här videon så får du se vad jag menar.